Ngabe u-2021 unyaka omuhle wothando?

Imibuzo Nezimpendulo Ezinhle Kakhulu - Uthando Lwaminyaka yonke Lwezinkanyezi

Ngabe u-2021 unyaka omuhle wothando?

Okokuqala izindaba ezithembisayo: Isikhathi esideuthandoibuyile kumkhuba we2020. Ngenxa yamaplanethi amathathu (i-Jupiter, iSaturn nePluto) azingelwe phansi eCapricorn ezinzile, ephikelelayounyaka, onogada bayakhuphuka namazinga ayakhuphuka! Amandla weCapricorn asenza sifune UKWAKHA. ...29. 2020.

sawubona mndeni, nguCarlos watson manje uyazi ukuthi sithanda abaguquli bemidlalo nabasethrendi embukisweni nomculo uthola ushintsho olungcono ngokuphelele unabantu abafana ne-lizzowhen lapho usendaweni ye-bay uyamazi lo wesifazane omuhle futhi manje senginomculi omkhulu olandelayo Igama imigwaqo eyisikhombisa uvela edolobhaneni elincane i-floridad uyawazi umculo wakhe ngoba uzwile u-chris brown futhi wonke umuntu uyawucula futhi manje usuzoqhuma ujabulele ukuthi uhlala unomuntu okutshela njalo ukuthi kufanele ube kanjani uziphathe kanjani ukuthi ugqoka kanjani ukuthi ugqoka kanjani izinwele zakho ukuthi uzigqoka kanjani izingubo zakho yiziphi ezinye zezinto ezakuvumela ukuthi ukhulule ngempela? Into eyodwa onamandla amakhulu kuyo ukuthi usebenza kanzima kangakanani ngizodlala nawe umzuzwana, wonke amagama engikunika wona, ngifuna ucule okuthile nginovalo, oh, eziyisikhombisa, kuhamba kanjani wena, mina ' Ngenze ucwaningo lwami, ngilubonile uhlelo lwakho futhi ngenza nocwaningo lwami, ngakho-ke ngicabanga ukuthi ngingalithola ikhadi lakho kancane, sizobona, uyazi ukuthi ngiyakuthanda vele usukulungele kwabathathu bami abaphambili futhi ngiyakuthanda lokho ngiyakuthanda isikhombisa sami esiphambili kufanele ngithi ungadlali nge-mird kuyisikhombisa ungenza ngimamatheke ngoba uyazi nabantu abaningi ukuthi ngivame ukungena kukho kepha ngiyakuthanda ngoba ungumculi futhi awufani, kuze kube sithi asihambe ngiyakuthanda ukuthi ngiyabathanda abantu ngibathanda kakhulu abantu ngeke ngiyeke ukuthanda ungitshela ngomculo wakho uma uzethula kubantu uzethula kanjani wena uma abantu bethi wenzani ubatshelani? yazi engikwenzayo ngizizwa sengathi ngiyazi ukuthi ngilapha ukuzosiza abantu abanjengabantu abangazi ukuthi bangaziveza kanjani lokho kuyinto enkulu kimi ngakho-ke noma ngibhala izingoma ngihlala ngazi ukuthi are was just here vibing nopressure no pressure someone told me you got your first record deal at nine that sound good it was not my first deal deal kwaba ngathi angibonisanga lutho ku-apollo ngenkathi ngangingeyikho oyikho ukusenzela thina kulobubusuku u-Amberi uzocula ifoni yami, usuku lwami olumnandi lwe-valentine lapho izinto zigcwaliseka kimi futhi ngaqala ukubona ukuthi ngiyawujabulela lo mculo ngendlela engijabulela ngayo ukuculela abantu oh ngakho-ke bazizwa benolwazi uma wazi uhlobo lomculo owazi kanjani umculo? Kuveze imizwa ethile kubantu futhi kwaba ngokoqobo, kuvele kwaqala lapho njengoba wazi, okokuqala ngqa ku-TV, bekungokokuqala ngqa ukuba sendizeni konke lokhu okuhlangenwe nakho okusha kimi uyazi, kepha ubuningi ukuzethemba, bengingakutshela ukuthi ungene kukho kuzwakala sengathi ungene kukho okuhle vele ngathi ubulungile nginomuzwa wokuthi ukuzethemba kuyinto eyakha nsuku zonke kuqala bekufanele ngikufunde ngokwakho futhi uma niyiqembu futhi uma ninamadili wokuqopha kusukela lapho nineminyaka engu-15 niyohlala ninomuntu ohlala ekutshela ukuthi kufanele ube ngubani, uziphathe kanjani, ugqoke kanjani, ugqoke kanjani izinwele zakho, ugqoke kanjani izingubo zakho isitha osithola impilo yakho yonke ngakho-ke uh, ngicabanga ukuthi ngiyazi ukuzethemba, hawu, kumane nje kuyiphutha uma usho ukuthi Lapho ukhula unje, uyazi ukuthi uzokwenzani Usekwenzile Okufanele Ukwephule Ngokusebenzisa Emncane ukuthi awutholi njalo lokho okufunayo ngesikhathi osifunayo. Yenza Izinto Ongazilawula Ungahle ungakwazi ukulawula okuzungezile ngaso sonke isikhathi. Awukwazi ukulawula abantu abakuzungezile nokuthi benza kanjani nezinto abazenzayo kepha ukuphela kwento yokuthi wena ulawula ngokuphelele ukuthi usebenza kanzima kangakanani emsebenzini wakho wokuziphatha futhi ngakufunda lokhu ngisemncane kakhulu futhi ngisebenza kanzima kuyenzeka ngoba ekugcineni kosuku kuyakhokha, kubuya njalo, kuzohlala kubuyela kuwe ngaso sonke isikhathi kuthatha okuphambi kwakho ubona ongakusebenzisa futhi ukusebenzise kahle futhi udala ubuciko bakho nomculo wakho okumsulwa kakhulu nokwethembeka ngangokunokwenzeka futhi ulalele, hlonipha uNkulunkulu usendleleni futhi leyo ngokwethembeka impendulo yombuzo impilo yami ebiyiyo esikhathini esedlule, kusukela ngangineminyaka eyi-15 kuze kube manje, njengoba uma lokho bekuyindawo yekhanda engizame njalo ukuhlala kuwe, uyazi ukuthi ngiyibonile isikhukhukazi sinaso? Abantu babathanda ngokuzumayo, basuka kumbhali wezingoma baye kumculi, lapho ubona lokho ocabanga ukuthi ufuna ukucula kakhulu futhi ufuna ukuthola isikweletu esithe xaxa ngakho konke okwenzayo um cha ngicabanga ukuthi lokho ubuhle bokuba munye Ukuba ngumbhali wezingoma wena yazi engikushoyo, kanjani um, angikwazi ukukhulumela abanye, kepha angikwazi nokukhetha ukuthi iyiphi engiyithanda kakhulu.

Uma usesigabeni sokudala, umane ukhangwa yinoma yini ekuheha kulowo mzuzu futhi lapho lowo mzuzu ubuciko bakho bukhona, manje lesi yisikhala ohlala kuso, uma lowo mzuzu ukule ndawo nje, bese uhlala lesi sikhala, kodwa um futhi kwesinye isikhathi ziyagqagqana bese ziyahlangana bese zilapho khona lapho ndawonye, ​​ungomunye nje wezinto zokudala engingakwenzi umthetho wakho uzizwa kimi wena vele uhambe nokugeleza cabanga ukuthi yinto enhle ngakho futhi uma ngikubuza ukuthi iyiphi ingoma yakho oziqhenya ngayo kuze kube manje Ukuthi eyodwa noma ezimbili noma ezintathu kungaba yingoma eyodwa engiziqhenya ngayo ngengoma ebizwa ngokuthi yiFourth Street uvuke namhlanje ekuseni izingcingo ezintathu ezingabanjwanga ezivela emgwaqweni wesine ngabhala ngaphesheya komgwaqo ukuthi ngangikwisine S. Treet KuseHam City eFlorida Abazali bami bobabili bakhulele kulo mgwaqo ngoba nginezindlu zezihlobo eziyisikhombisa Kulowo mgwaqo owodwa uya uh, yebo, mina thanda leli rekhodi ngoba likhulume ngqo ezintweni ezibaluleke kakhulu yilezi, ukusho ukuthi, njengoba ngikhula, ngifake nomndeni wami wonke kulesi sihloko. Kusukela lapho lapho ngibuka lesi sihloko umkhulu wami adlulisa umalume wami phansi kubantu abakuleso sihloko abadlula kuso, sekuyiminyaka embalwa edlule kepha kuyinto yokuthi kube yindatshana efudumele kangaka nezingoma ezifudumele, ngakho kimi lokhu kungenye amarekhodi ami yilokhu, um ngeke ngiyeke, ukuthi leli culo linendawo ekhetheke kakhulu enhliziyweni yami ngoba laliyisipho ku-Aaliyah othandana ngokungenamkhawulo futhi ezimisele ngaye futhi ngizomthanda kuze kube phakade ngakho le ngoma yenza indawo enkulu enhliziyweni yami uyazi ukuthi ngiyayithanda uma uyidonsela phezulu kuJeeep izinsuku zakho zokushaya azisebenzi ufunde kanjani ukubhala izingoma ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi ngine-johnlegend ngandlela thile ungikhombisile ukuthi uyenza kanjani into yakhe futhi bekujabulisa ngempela ukubona umuntu okwamanje nokwakha ngathi ngabe ufunde ukubhala umculo kanjani umuntu afunda ukuthi angamemeza kanjani athi hit bt? Isilingo nephutha, yiphonse odongeni bese ubona ukuthi ikhukhumala kahle yini kufanele uqale uthole ukuthi hlobo luni lwesitayela oluthandayo kuwe, yini ekuthandayo ngoba ngicabanga ukuthi iyaqala? Uma kuqhamuka entweni oyikhanga ngokwemvelo, udonseleka entweni oyithandayo ngokwemvelo ngoba uyazi ukuthi unabantu abakhulele esontweni, ngakho-ke bayilolo hlobo lapho uqala ukubhala okuningi kwe-musicum yabo mhlawumbe unokunye izitho ezikulo noma mhlawumbe isitayela sakho sokubhala, uma bezizwa njenge-gospel, uhlobo lwe-hemi, wazi njengamaculo futhi uyazi ukuthi uyazi izingoma zevangeli, uyazi ukuthi ungakwenza kanjani, njengoba ngingu mlisten ngangiyingane yesonto, i ' m stillchurch um uyazi ukuthi ngiyindawo encane ngiyizwe elincane ngakho-ke ngisemakhaya kakhulu, empeleni izwe, ngakho-ke amagama ami azoba nokunambitheka okuncane kahle ngiyakuthanda, ngibe nokuxokozela kwamanye amarekhodi ami wena yazi ngiyayithanda uh uyazi ukuthi ngiqonde ukuthini engiqonde ukukusho emarekhodini ami leso isitayela sezinto ezisindayo ezikhule zinothando futhi zilalele ngino-aaliyah nomlilo y wakhula nobumnandi futhi ngangithanda indlela emnandi ngayo izinto ziyilokho futhi njengoba sengimdala ngangazi ukuthi manje sengiyazi ukuthi ngingasho lezi zinto kuningi lalezi zinto kubantu abanjengo-lashawn UDaniel wazi ys kwase kufanele ngibuze umbuzo, awu, kufanele ngiwudlulise kanjani umuzwa ezingomeni zami, ukuthi umlingo kangakanani lapho unenhlanganisela, lapho wonke umuntu osemagumbini efuna okungcono kakhulu kwirekhodi, wena yazi ukuthi ngiqonde ukuthi lokho kusho ukuthi, lokho kuphela kwengxenye yami empini yokubhala izingoma, lapho wonke umuntu osegumbini esekhasini elifanayo futhi sonke sifuna okuhle kakhulu ukurekhoda, yilokho ekugcineni okwenza iqembu lomculo elihle.

Uyazi ukuthi uluchaza kanjani uhlobo lwakho lomculo ngoba ngizwe ukuthi ukhulume ngo-aaliyah njengoyedwa? Ugqozi futhi kuningi ngabantu abathi i-rb ibuyile futhi wazi izindlela eziningi zokucabanga ukuthi usichaza kanjani isitayela sakho somculo uthini kubantu ucabanga kanjani ngawo ngiwuchaza kanjani umculo wami umculo wami umculo wami ube ukuqala umlilo kancane? kwesinye isikhathi ngoba ngiyayithanda ngiyayithanda le nto encane ecasulayo uyazi ukuthi ngiqonde kanjani ukuthi ngiyithanda kanjani le micabango emincane engenza umculo we-ohmy imnandi kakhulu ngingena emiculweni ngiyayithanda imiculo ngithanda izingoma ezimnandi futhi kufanele Thola isikweletu lapho kudingeka khona izikweletu ngizizwa sengathi ngiyindodakazi ka-brandis njengomntwana ka-randy's sonke singamakhampani angama-brandy emikhondweni enhle kunazo zonke engake ngazizwa empilweni yami yonke wezwa mei nje ngangifuna njalo ngangifuna ukuzwakala ngathi ngubrandy futhi lapho-ke kuzwakala ngathi aaliyah umnandi kangakanani futhi umsulwa futhi uthembekile um umculo wakho uzizwe ngendlela eza ngayo lezi zinto bezihlale zibalulekile kimi uma ucabanga ngalokho ofuna ukukwenza ukuze umsebenzi wakho ugcwaliseke ngabe kuyiqiniso okwamanje njengoba kunjalo? ujatshuliswa yilokho okuyiqiniso namuhla futhi noma uvulele okuthile ngokungeziwe umi ngijabule kakhulu ngalokho okuyiqiniso namuhla futhi kungenxa yokuthi wazi wonke umuntu ongaziyo futhi ungababuza bakholelwe nje ukuthi konke lokho kungama-Ingods isikhathi futhi bengilokhu ngicabanga kanjena kusukela ngineminyaka eyisishiyagalolunye futhi umndeni wami ungishumayeza njalo ukuthi yonke into isesikhathini sikaNkulunkulu, ngakho-ke ake sithi ngizoba mncane nini, uma bengingatholi indima, uma ngingayitholanga indima Izindaba engizonikezwa umndeni wami ukuthi konke kusesikhathini sikankulunkulu futhi hmm ngizizwa kanjani, uyazi ukuthi ngiqonde ukuthini, ngizizwa kanjani engikufunayo? ngokulandelayo ukwenza engifuna ukukuzala ngokuzayo futhi njengamanje kumzuzu wamanje ngumculo kimi futhi bekungumculo kimi isikhathi eside, kepha ngiyinto ekuwo engishayayo futhi kunokunye kimi kulesi sikhala esisodwa ukuzala soi 'Ngizoqhubeka ngilalele futhi ngibelethe ukuthi kuyini. Ngizizwa nginesidingo sokubeletha kusukela lapho kuya phambili, kepha cha, ngibona sengathi yonke into ilungile ilungile lapho kufanele ibe khona nokuthi kufanele ibe kanjani, ngizodlala nawe umzuzwana engifuna ukukunikeza amagama ambalwa futhi lonke igama engikunika lona ngifuna ukuthi mhlawumbe uliphendule ivesi noma uyazi ukuthi ngifuna ukuthi ucule kancane ngalo owokuqala ngu-20 20. 20 ngifuna uphume ngomnyango angifuni ukukubona Ngikulungele okulandelayo, ngiyesaba ukubona uNkulunkulu, lapho ngithi umshado wakho, ngifuna nje ukungitshela e-altare nomkakho, ihhashi nenqola enengane nobaba, singaphila phakade, jabula, angazi, angazi, ngizama nje ukucabanga ukuthi ngizama ukucabanga, ngimane ngikulahlela amagama nxazonke lapha owokugcina usuqedile akukho carloswhere uzongenzela lokho manje carlosi think ngithanda wena yeah ngifuna ukukwazi rnthat is all i have that is all i have that was nice thank you very much ngibe nobumnandi obuningi obabumuhle ngiyabonga uyazi ukuthi into ekhethekile kwenzeka ku lo mbukiso ngiyaqaphela ukuthi ngibathanda kangakanani abaculi futhi ikakhulukazi abafisa ukuba ngabaculi ukuthi ngabe bangabancane yini abenzi bamafilimu ukuthi ngabe bangababhali abasebasha yini, noma ngabe bangabaphathi noma ngabe kulokhu bayikho ngiyethemba ubuthandile abayisikhombisa njengoba ngenzile ngawuthanda umculo wakho Ngangithanda ispiriti sabo sithande ukungafihli kwabo ngiyakuthanda ukuthi kunempilo kanjani ngicabanga ukuthi kungumlingo futhi ngenkathi ngimbuza mayelana neminyaka emihlanu kuya kweyishumi ezayo ngicabanga ukuthi sizokwazi isikhathi eside, hehe uma uthanda lolu hlelo cabanga ngokubhalisela uyazi ukuthi ungabelana kanjani nabantu bakho lona ngumbukiso omuhle futhi uwuthokozele Nakanjani i-podcast lena sizokubona kungekudala

Ngabe izinkanyezi zinembile ngothando?

Abantu abaningi bakholelwa ukuthi izimpawu ze-zodiac azisho lutho, kepha kunabanye abaningi abakholelwa kuzo, nami uqobo. Noma kunjalo kulabo abakholwayo, lawa mashadi wokuhambisana nawoakunembile. Izimpawu ze-Zodiac azihlukaniswanga futhi azicacisiwe ngaso sonke isikhathi, futhi lokho kufanele kubhekwe.7. 2020.

Yiba yimi nje, engikuthanda kakhulu ngeChrisis. Unemiqondo evulekile kangangokuba ngibona sengathi kukhona engingamtshela khona futhi akangangihluleli nakancane.

UChris iningi lekhwalithi ukuthi uthambekele ekucindezeleni imizwa yakhe esikhundleni sokukhuluma ngekhwalithi ebi kakhulu kaJenna ukuthi muhle uyangcola, uJadas uyikho konke, akayona into exakile kwesinye isikhathi njengokuphila kukaJenna okuvelela kakhulu futhi ukhuthaza abanye ukuthi ngikhona ngiyabona ngempela ukuthi kuzoba yini lokhu, ucabangani ukuthi kuzoba yini ngakho, ungalindeli nhlobo, kulungile Sawubona, nginguLexiLafleur futhi ngiyisazi sezinkanyezi eSydney namuhla nginamashadi amabili ngaphambili kimi uChris noJenna, ngakho-ke ake siqale ngeSun Science Jenna'ssign i-Taurus Taurus iwuphawu lomhlaba iJenna ubungaba usizo kakhulu, uzinze kakhulu, unengqondo kakhulu, uzolile kepha unenkani ngokweqile futhi unamathele kakhulu endleleni yakho Amahhashi ahlala esebenza izimpilo zabo zingumsebenzi futhi iTaurus ayithandi ukwenza iphutha, lokho kufana nesinye sezici ezidume kakhulu zeTaurus Lokhu kungenxa yokuthi uvame ukuba neqiniso, uvame ukucwaningwa kahle kakhulu, kodwa uyazi ukuthi ungumuntu futhi unephutha futhi angizizwa nje njengoJenna uzovuma kuChris kaningi kakhulu wena ukukhanya kwelanga uyi-Aries kanye nama-Aries kuyisibonakaliso somlilo wena Chris unenhlanhla ethile impela ongacabangi eguquguqukayo futhi eguquguqukayo futhi uma nibumbene kwesinye isikhathi ningashayisa amakhanda kodwa kuhle impela inhlanganisela ephelele ngoba ubulili bakho bungaguquguquka futhi bube yisisekelo sikaChris noChris kuzojabulisa kakhulu futhi kube nentshisekelo futhi uzibophezele kuwe uJennayes kanzima ejele nginenkani nakanjani Ngihlale ngilungile Bengisebenza njalo bengisebenza njalo yebo Ngimangele impela ukuthi bengingazi ukuthi lokho bekuyinto yabavakashi kepha lokho kuchaza okuningi ngami noJenna siqala ngawe futhi isibonakaliso sakho senyanga nguLeo Leo odlala kahle kakhulu oziqhenyayo oqotho othembekile futhi onothando olukhulu impela uLeo uyakuzonda ukulahlekelwa uthando futhi ungangena ngaphansi kwesikhumba sakho uChris unenyanga eyodwa ye-Aquarius, epholile futhi nohlobo lwesibonakaliso esingasetshenziswanga. UChris njengoba kwesinye isikhathi ngizizwa sengathi ngikubambiswano kungaba nzima impela ukufunda ngokomzwelo ngoba noma uyi-Aries ilanga liyazwakalisa futhi liyajabulisa futhi laziwa ngokuba ngokomzwelo kunezinto eziningi ozibamba njengendlwana encane enyangeni yakho yase-Aquarian nomlingani wakho nakanjani uzokuzwa futhi akhungatheke ukuthi ubonakala ubanda ngempela noma ukude noma ungazimisele nje ukungena kulelo gumbi elingokomzwelo, oh nkosi yami, lokho kuchaza ukuthi okuningi ngoba anginayo nhlobo imizwa uJenna, wakho uphawu lwe-mercury akulona iTaurus, oluhambisana nesibonakaliso sakho selanga, kodwa futhi lukhulu impela, njengeTaurus eyodwa ngambili kaChris, ngiyaxolisa ngawe uma nje ucabanga, uhamba kanjani ukuphikisana noGeneral ngesibonakaliso sakhe seMercury kanti iTaurus kumane nje kungukungawini uJenna njengokuthi uzethemba impela uyi-Umm eqinisayo uma uphinde uxhumane noJenna, uma uzizwa uthukuthele noma ungalungile, uzoba idrama impela indlovukazi ngoba wena inyanga nabavakashi bakho a Ukukhanya kwelanga futhi izivakashi zakho akuyona i-mercury empeleni ngifuna ukukuvuma lokho, ngakho-ke uChris, uphawu lwakho lwe-mercury akuyona iPisces Pisces ezizwa sengathi baneqiniso labo langaphakathi iJenna, mhlawumbe nguwe obuza uChris kaningi ukuthi uzizwa futhi ufuna ukuxazulula izinto futhi asebenze futhi axoxe ngakho, futhi uChris, ongamvezi ngempela uLimi oludingidwayo futhi alukhulume naye futhi ufuna ukuluphendula kwesinye isikhathi lokho kuyakhathaza - kubambiswano ebelubonakala, ngakho-ke uzokwazi vele uzihlukanise ukuze ulwe angisoze ngawina iJenna iVenus yakho iseGemini futhi lokho kuguqula konke okuhambisana kakhulu noChris uguquguquka ngokweqile ngendlela onganikela ngayo futhi ubonise uthando, futhi ufuna ukuhlukahluka endleleni Ungaluthola Kanjani Uthando UChrisVenus useTaurus ngakho-ke ninamandla amancane futhi futhi lokho kuyizindaba ezimnandi kini nobabili Indlela eninikeza ngayo uthando kuJenna nangokukhombisa ngokusobala ukuthi iJenna isisekelo esihle futhi ayinakuphikwa ngokoqobo okusebenzayo mhlawumbe kancane borin g kwesinye isikhathi, kepha uJennare uyayithanda ngokwesibonakaliso sothando lukaChris ngicabanga ukuthi lokhu kuzwakala kahle kimi, kunokuveza imizwa yakhe, ngithini ukusabela kwami ​​ngokushesha ukusabela kwakhe ngokushesha yini engingayenza uJenna noChris ngicabanga amashadi akho ziyahambisana kakhulu nakanjani unezinselelo zakho kepha zincane kakhulu futhi ziyasebenziseka nakanjani uma ubheka ishadi lakho lonke, yonke into ilinganiselwe kahle futhi ixubekile ukuthi iyathandeka futhi iyahlanya angicabangi ukuthi sengibonile ishadi elihambisanayo ngakho ngicabanga ukuthi inselelo epholile kini kungaba ukuthi uma uChri s, ungavele ukhulume kancane ngemizwa yakho nangezinkulumo zakho - uJenna kufanele akwazise ngempela lokho, futhi uJenna ngicabanga ukuthi uma ungamnika uChris isikhala ngezikhathi ezithile ukuze angabhalwa kahle, angazethembi kangako futhi angazinikeli kangako futhi engazi ukuthi uzizwa kanjani, ngikhuluma ngesehlukaniso futhi ngicabanga ukuthi lesi yisiqalo esihle. Ngikhululekile ukuthi siyahambisana ngokusho kwezinkanyezi uChris owayenembe kakhulu kunalokho empeleni kwakungukukhanya kwelanga okunjalo, kwakunganembile ngamaphesenti ayikhulu, kodwa-ke konke okunye kulungile uma nonke ningenisa, kuzoba kakhulu ngobethu Uchaza ubudlelwano nangendlela esixhumana ngayo futhi ngicabanga ukuthi izeluleko amnike zona uthanda ismr.

UPrater uzwakalisa imizwa yami ngokwengeziwe, ngabe uyajabula ukuthi siyalingana? Ngangazi ukuthi manje sesisho okufanayo ezinkanyezini, ukuthi yithina

Isiphi isibonakaliso se-Zodiac esithandana kalula?

Umdlavuza

Into ethandeka kakhulu ngawe ngokusho kwesibonakaliso sakho se-zodiac ababukeli be-Hey! Wonke umuntu ufanelwe ukuthandwa. Ikakhulukazi ngezikhathi ezinjengalezi lapho kunenzondo enkulu esiseduze kwethu, ukukhumbula ukuthi ukuthanda kubaluleke kanjani. Kodwa ingabe wake wazibuza ukuthi abantu batholani? ethandwa kakhulu ngawe? kungumqondo wakho wokuhlekisa, ubuhlakani bakho, ububele bakho? noma ingabe yikhono lakho lokuba ngumlingani ozinikele ngokuphelele? kahle izinkanyezi zakho zingase zibe nokuncane ukubona kuyo. ukufundwa kwezinkanyezi kuthi isibonakaliso sakho se-zodiac sihlobene kakhulu nohlobo lomuntu oyilo.

Futhi esihlokweni sanamuhla, sizokutshela izinto ezikwenza uthandeke kakhulu ngokususelwa kusibonakaliso sakho se-zodiac. Kusukela ekuzibophezeleni kukaTaurus, iTrust's Trust, iPisces Compassion, iVirgo Practicality, iVirgo Righteousness, nokuningi, bhekisisa indlela yakho uze ufike ekugcineni ukuze ufunde kabanzi ngayo. Ama-Aries: Esinye sezici ezimbi kakhulu zalesi zodiac ukuthembeka kwaso.

Lapho ama-Aries ezizwa esondelene nothile, angaya emaphethelweni omhlaba alowo muntu. Yisho okuthile okushiwo ngabantu obathandayo nabahloniphayo. Ngeke futhi wenze noma yini engalimaza abanye.

Isibindi sakho singesinye isici esikhazimulayo salokho okwenza uthandeke kakhulu. Uzoshesha ngekhanda kuyo yonke into ephonswa kuwe. Kepha awusoze wesaba ukuthatha inselelo noma usize umuntu odinga usizo, noma ngabe yiziphi izithiyo ezisendleleni yakho.

I-Taurus: Njengesibonakaliso esinqunyiwe, uvame ukucabanga isikhathi eside; uma uthatha isinqumo sokungena, hlala ngaphakathi. Lokho kukwenza ube nguzakwethu ophephile futhi ozinikele. Futhi le mfanelo ethandekayo iyasebenza nakubungani bakho.

Enye yezimfanelo zakho ezithandekayo ukuthi ukhule kakhulu ekwaziseni zonke izinto ezinhle kakhulu empilweni. Unesitayela somuntu siqu nekhono lokuklama. Uma othile efuna ukuvakashela umnyuziyamu noma umbukiso wobuciko, bangahlala bekushayela ucingo.

Unobuhle obucwengekile futhi uyakujabulela ukuya emicimbini yobuciko namasiko. Ukusondela kwakho empilweni kukwenza isisombululo esihle kakhulu. Kubukeka sengathi uyazi indlela engcono yokuthola kusuka ephuzwini A kuye kukhomba B futhi unikeze izeluleko eziqinile zokwenza izinqumo ezinkulu.

Ulujabulele lolu hlu kuze kube manje? Yebo, qhubeka ubheke ngoba kuningi okuhle okuhle okuzayo, kepha ngaphambi kwalokhu kushukuma, ungakhohlwa ukubhalisela isiteshi sethu ukuthola ama-athikili amahle kakhulu afana nalawa bese ushaya isithonjana sensimbi ukuze ungaphuthelwa izibuyekezo! IGemini: Ikhwalithi ehluke kakhulu yalesi sibonakaliso se-zodiac ubuhlakani nemicabango yabo. Ubani ongeke akwenze lokho? Uyabathanda labo abahlala benokuthile okusha abangakuletha etafuleni? Ubheka izinto ezinhlangothini ezahlukene. Noma ungasebenzisi izici eziningi ukuxoxa indaba, ukulandisa kwakho kuzohlala kwehlukile komunye umhlaba; uhlala ufuna isasasa nokuzidela.

Ngakho-ke uhlala ufuna imisebenzi emisha. Wonke umuntu, noma ngabe uzalwe ngaphansi kwesiphi isibonakaliso se-zodiac, kufanele athande ushintsho. Akekho oyoke abe nesithukuthezi ngenkathi enawe.

NjengeGemini, mhlawumbe unobunye babantu abathandeka kakhulu laphaya kulo lonke uphawu lwesinkanyezi. Unethuba lokuzilungela kuzo zonke izimo ozithola ukuzo. Uzohlala uthola indlela yokuxhumana nabo bonke ohlangana nabo.

Yingakho kulula kakhulu ukuthi abantu bakwethembe futhi banethezeke nawe. Umdlavuza: Into enhle kakhulu ngawe, yiqiniso lokuthi uyakhathala, umdlavuza. Ungumuntu onobuntu obakhathalelayo futhi obakhathalelayo.

Lokhu kusho ukuthi abantu bebonke bangathemba ukuthi uzohlala ubasiza uma bekudinga. Ukuthembeka kungaba nomthelela omkhulu endleleni abanye ababonwa ngayo. Uyayiqonda kahle imizwelo.

Uzwela luyikhwalithi yakho enamandla kakhulu futhi yilokho okwenza uthandeke kakhulu. Ungumuntu olungele abanye ebunzimeni nasebubini lapho bedinga umuntu wokugubha ukukhushulwa kwabo naye, ihlombe lokukhala naye, noma usizo. Uhlale njalo ulungele yena.

Noma ngabe isihlobo sakho, umngane noma umjwayele nje, awusoze waswela uthando ngaye. Leo: Ukuzethemba kwakho kuyizinto zezinganekwane, Leo. Kwenzeka ngezikhathi ezithile ukuthi abantu babe nohlobo olufanayo lokuzithanda nokuzethemba njengawe.

Ngendlela ozithanda ngayo, unikeza abanye abantu uhlaka lokuthandana nawe futhi. Uhlala uyisikhungo sokunakwa futhi unamandla okubandakanya abantu futhi wenze wonke umuntu osemgumbini ahleke. Lapho abantu abaseduze kwakho ujwayele ukuzwa umuzwa wokuphepha nokwethembana, nokuyinto abayithanda kakhulu ngawe.

IVirgin: AmaVirgos aziwa ngokusebenziseka kwawo nokunaka ngokweqile imininingwane. Kepha umuzwa wakho wesibopho nokuzimisela kwakho ukukhonza abanye kuvame ukunganakwa. Uyisibonakaliso esiwusizo kakhulu nesikhuthazayo.

Unesandla esivulekile ngesikhathi sakho namandla. Uyathanda ukusiza abanye. Ngaphezu kwalokho, awunamahloni okukhuluma iqiniso, kodwa unenhliziyo eqinisekile.

Okwenza uthandeke kakhulu yindlela yakho ewusizo, noma ngabe abanye babhekene nobunzima obunjani, bangathembela kuwe ukuthi ubasindise. Enye into ekwenza wehluke ukuthi awusoze wavuma. Noma ngabe ukulesiphi isimo, uzohlala ulwela ukwenza umsebenzi wakho ngokusemandleni akho.

Lokhu ukuncoma okukhulu ngosizo lwakho lwemvelo ngoba uma ususizile ukusiza umuntu ngokwakho, uyabona kuze kube sekugcineni futhi abantu bayayithanda leyo mfanelo ekhethekile ngawe. ILibra: Abantu abazalwa ngaleli zodiac bangamaphayona okulunga. Lokhu kuthola izimpande zayo enhliziyweni yakho enomusa.

Yonke i-zodiac inokuthile okuphakamisa ubungani. NjengeLibra, ungazizwa ungabalulekile kangako. Into ukuthi, ngenkathi umusa wabanye unemibandela, umusa wakho awazi mingcele.

Lo musa ukugqugquzela ukuthi ulwele ubulungiswa. Awukwazi ukuma ukuze ubone umuntu osesimweni esidabukisayo noma ngabe yini ongayenza noma ongakwazi ukuyenza. Lapho ubona umuntu noma okuthile kudinga, uzokwenza konke okusemandleni ukusiza.

Ungumuntu ongaya esiswini esingenalutho ukugcwalisa okwomunye umuntu. Scorpio: Impela, yisimo sakho esimangazayo nesama-stoic esenza ube mnandi kakhulu. Abantu abaningi bamane badonseleka emandleni akho amakhulu ngaphandle kokwazi okuningi ngawe.

Kuyisipho esivelakancane okufanele uhlale uziqhenya ngaso. Enye yezimfanelo zakho ezithandekayo ukuthi ulandelela yonke inhlebo abantu abakunikeza yona. Usebenza njengegumbi lokugcina impahla bese ukhipha amarisidi ngesikhathi esifanele lapho ewadinga khona.

Futhi unamakhono omphenyi ukuze kusize njalo. Uphatha abantu ngendlela enobungane futhi ulunge kakhulu futhi awuhlangani. Uyathanda ukuba nabantu futhi abantu bathande ukuba seduze kwakho.

I-Sagittarius: I-Sagittarius yaziwa ngokuba nethemba laphakade. Unekhono elimangalisayo lokubona uhlangothi olukhanyayo cishe kunoma yisiphi isimo. Ilanga lizophuma kusasa kanti iSagittarius izobe ikhona ukukusiza ubone ukukhanya kwayo.

Ungumphefumulo ohlakaniphile futhi okwazi ukubona isithombe esikhulu kuzo zonke izimo zempilo. Okuncomekayo ngawe ukuthi uhlala unesimo esihle futhi lapho izinto ziba nzima uhlala ukwazi ukubona uhlangothi oluqhakazile lwempilo. Okwenza uthandeke kangaka ngumoya wakho wamahhala.

Awubanjwa yimithetho yomphakathi owenziwe ngabantu. Uyahlola, qhubeka nokuzidela, ujikeleze futhi ekugcineni unqobe. Ababaningi abakwaziyo ukuthuthukisa lo muzwa wenkululeko phakathi nempilo yabo.

ICapricorn: Kwabaningi bethu, ukwehluleka kubonakala kungukuphela komhlaba. Abanye bangazama kancane, kepha badele ngemuva kwesikhashana. Ama-Capricorn enza abawinile.

Abantu abazalwe ngaphansi kwalesi sibonakaliso bayaphikelela emizamweni yabo. Uma usulungele okuthile, akukho okungakuvimba ekufezeni inhloso yakho. Noma ngabe kunzima kangakanani indlela noma ukuthi ikude kangakanani inhloso, uzoyifeza.

Lokhu kuzimisela yikho okwenza uthandwe futhi uhlonishwe kangaka. Awunalo igama cha kusichazamazwi sakho. Ungamandla okubalwa nawo.

Isibindi sakho nokuqina akubambeki njengoba usebenza kanzima ukuthola indlela yakho yokukhuphukela phezulu. Gcina amehlo akho entengo, kodwa ungakhohlwa ukwazisa abantu obathandayo njengoba usohambweni. U-Aquarius: Akufanele kusimangaze noma ngubani ukuthi ubuhlakani bakho yisipho sakho esikhulu kunazo zonke.

Ungumuntu owaziyo ukunikela ngemibono eyingqayizivele nejabulisayo okungekho abanye abaningi abangafika kuyo bebodwa. Uma ukhuluma, wonke umuntu uyalalela. Akukaze kube yisicefe eduze kwakho.

Wenza nezinkinga ezinzima kunazo zonke zijabulise izinto futhi ngasese zithambile kakhulu ngaphakathi, yize uzama ukukufihla. Wonke umuntu uyakuthanda ngokwehluka kwakho. Awunasiko kakhulu futhi uyakwazisa okungavamile kwabanye; abantu abaseduze kwakho bangaba nguwe uqobo ngaphandle kokuthi bazenze into abangeyona, bachithe isikhathi nabathandekayo bakho, ubenze bazizwe beqondakala futhi benakekelwa.

Ubaqonda kahle abanye. Unokuthanda ezothando, okuyisici esingakusiza kakhulu. Ungaba futhi ophuphayo kakhulu, ononya futhi othandana naye.

Okuthandwa ngabantu kakhulu ngawe ububele bakho. Ungumuntu omisa emgwaqeni omkhulu lapho ubona isilwane noma umuntu edinga. Unenhliziyo enkulu futhi awunabugovu uma kuziwa kwabanye.

Siyini isibonakaliso sakho senkanyezi? Iyiphi imfanelo abantu abayithandayo ngawe? Sazise esigabeni sokuphawula ngezansi!

Yikuphi iZodiac eyaziwa ngothando?

13 / 13Umdlavuza

Kuyinto elula ukuwela kuyouthandonawe, kuzo zonke izindlela ze-izimpawu zomgamu wezulu. Uthembekile ngemizwa yakho futhi awunqeni ukuyikhombisa.
amashumi amabili. 2021.

Ukufundwa kwezinkanyezi kuya ngokuya kwanda. Awukwazi ukuba nengxoxo ngaphandle kokuthi othile asho 'uphawu' lwabo.

Lokhu kuholela esihlokweni esithandekayo ...

Yiluphi uphawu oludume kakhulu lwe-zodiac? ithandwa ngabaningi. Ungangizwa kabi lapha. Asikhulumi ngawe ngqo.

Lolu hlu luhlungwe ngokususelwa kwezinye izici zobuntu ezihambisana nalesi sibonakaliso. Ingabe bathembekile? Ingabe bayazijabulisa? Ake sikhulume ngakho. IScorpio (Okthoba 23 - Novemba 21) Isandulelo yisibonakaliso sethu esithandwayo esincane kakhulu se-zodiac.

Manje ungangizwa kabi, amaScorpios anezimfanelo eziningi ezinhle. Silawulwe nguPluto noMars, lesi sibonakaliso sithembekile, sihlakaniphile futhi sinothando olukhulu. Kepha nansi into engakusiza futhi ikulimaze.

Ama-Scorpios aziwa ngokujula kakhulu uma kukhulunywa ngobudlelwano. Hhayi nje ezabo zothando. Ukuba ngumngani nje weScorpio kungacindezela ngempela ukubambelela kakhulu.

Uma bezama ukuthola imininingwane kuwe, bangahle bakududulele ngale kwendawo yakho yokunethezeka ukuze uyithole. Ngisho, umuntu angaphikelela kanjani? Uma uyi-Scorpio, kakhulu! Ama-Scorpios avamise ukwenza lokhu ngenxa yothando lwabangani bawo. Lapho bebona ukuthi kukhona okungahambi kahle bazokhathazeka futhi babuze ukuthi yini inkinga.

Noma ungafuni ukuphendula khona manjalo, qhubeka uzame. Kepha lolu hlobo lokunakekelwa luhloselwe kuphela abantu abasondelene neScorpio. Uyabona, bathanda ukugcina umbuthano oqinile impela.

Uma bengekho kuwe, uzothola ngokushesha okukhulu. Noma ngabe ufuna ukuzihlalela nje. Lapho ama-Scorpios enabangani abenele, bavala iminyango yabo bekhungathekisa abantu.

Ingabe unabahlobo abasondelene? Bangaki abantu osondelene kakhulu nabo? Vumela isigaba sokuphawula siqale futhi sixoxe nomphakathi wethu wesilo ...

IVirgo (Agasti 23 - Septhemba 22) Ah intombi endala! Ngokufana neScorpio, amaVirgos athembekile futhi asebenza kanzima. Kepha bangaba nzima kakhulu kulabo ababazungezile. Abanayo intombi eyenzelwe umphathi.

Uma ukusebenza kwakho komsebenzi bekungaphansi kwesilinganiso, bazokusondela njengesajini. Kuzozwakala sengathi uphefumulela ehlombe lakho. Ngeke uzonde umphathi wakho kuphela, kodwa nendawo osebenzela kuyo.

Kepha ngasohlangothini oluhle, amaVirgos avame ukwenza lokhu ukuzithuthukisa. Bazama ukukugqugquzela ukuthi uthathe izinto kancane. Ngaphandle kokuthi bathole okwabo kuzibuyekezo zabo, ngizozama ukusebenzisa lokhu njengophethiloli ukuze ngibe ngcono.

I-Cancer (Juni 21 - Julayi 22nd) Lesi sibonakaliso esilawulwa yinyanga se-zodiac sihlala sithinta imizwa yabo. Kepha umdlavuza waziwa ngokunyakaza kancane futhi kunzima ukubazi. Ikakhulu lapho imizwa yabo ishintsha ngokungazelelwe.

Isimo sakho sengqondo esingalungile singakulahlekisela ngobungane kamuva ekuphileni. Lokhu kungakho ubabona benabangani abambalwa nje. Ngasohlangothini oluhle, laba bangani abambalwa bayaziswa ngumdlavuza.

Banikezelwe kulabo ababalulekile kubo. Ngakho-ke kungaba kuhle ukubanikeza ithuba. ICapricorn (Dec 22nd - Jan 19th) Ukuqala ngezinto ezinhle, iCapricorn imvamisa inesibopho esihle.

Banakekela konke okumele bakwenze. Kepha isifiso sabo sokwenza umsebenzi asiboniswa empilweni yabo yezenhlalo. Kubantu abaningi, amaCapricorn angabonakala njengolaka oluncane ngombono wabo.

Banentshisekelo ngemibono yabo okubonakala ngathi bayazi. Uzama ukuthola ithuba lokuphikisana nabo ngezombusazwe, ezezimali, noma ngisho nokuzijabulisa. Ngakolunye uhlangothi, ungahle ufunde okuningi kulo muntu.

Lapho amaCapricorn enothando lwento ethile, angabonisa ukuthi unolwazi kakhulu. Inqobo nje uma uthatha abakushoyo ngokuqapha ngosawoti. I-Taurus (Ephreli 20 - Meyi 20) I-Taurus ijwayele ukunyusa uhlu ngokuthembeke, ngesineke, nangokuzibophezela.

Benza imisebenzi eminingana ehlukene ngasikhathi sinye futhi bahle kakhulu ekuxazululeni izinkinga. Inkinga ukuthi iTaurus ivame ukuyithanda ukuthi ibe yisikhungo sokunakwa. Impahla yakho Imvelo ingahlanyisa abantu.

Uma kunokungqubuzana phakathi kwabantu ababili, iTaurus ingazama ukuphazamisa ukuqondisa amehlo ohlangothini lwabo. Lokhu kudala ukungqubuzana phakathi kwabantu ngoba iTaurus izinikele kakhulu futhi isebenza kanzima. Kunzima ukungabathandi ku-Aquarius (Jan 20 - Feb 18th) Lesi sibonakaliso somoya sithandwa kakhulu ngokujwayelekile.

Ama-Aquarians abonwa njengabantu abacabangayo, abanothando futhi abathuthukayo. Inkinga ukuthi kusenzima ukubazi mathupha. Banenkinga kuphela.

Ama-Aquarians anamahloni kakhulu futhi athule. Uma uzama ukukhuluma nabo, kungenzeka ungatholi okuningi. Konke kuncike ekutheni uzizwa kanjani ngalowo mzuzu.

Lokho akusho ukuthi abajabuli. Kuyinselele nje kubo ukusondelana ngokomzwelo nabantu. Uma umngani wakho ebonakala ukuthi ulimele futhi uzama ukumsiza, kuyacasula uma bengakuniki lutho ozosebenza ngalo.

ILibra (Septhemba 23 - Okthoba 22)) Ngokufana ne-Aquarius, iLibra imvamisa ithandwa kakhulu. T Ngokuvamile banokuthula futhi banjengabantu abanomusa nobumnene. Futhi zinenhlalo kakhulu kunezinye.

Lokhu empeleni kungaba yinto embi. Uma iLibra ishiywe yodwa, ingaya endaweni emnyama kakhulu ngokuya ngobukhona babanye ukuyikhulula. Sonke siyazi ukuthi kunjani ukusala wedwa isikhashana.

Ikhanda lakho ligcwele imicabango emnyama. “Kuthiwani uma abantu bengangithandi? wathi? “KwiLibra kungaba njena ngaso sonke isikhathi. Kuyihlazo langempela uma eyedwa ngoba izikali kumnandi ukuzihlalela nazo.

Bayazi ukuthi bangakhombisa nini ukuzwelana nothile nokuthi kunini lapho kufanele babe nesikhathi esihle futhi baphumule, okubenza babe ngesinye sezimpawu ezaziwa kakhulu nge-zodiac. Amawele (Meyi 21 - Juni 20) Lesi sibonakaliso esilawulwa yiMercury sithandwa kakhulu. AmaGemini akhonjiswa ukuthi akhule impela.

Bawujabulela umculo, ama-movie, izincwadi futhi bazihlalela nabanye. Okunye okuhle ngabo ukuthi banethezekile. IGemini ithola indawo evumelana cishe nawo wonke umuntu, yize kukhona umehluko ongaba khona.

Ngenkathi kwesinye isikhathi benqanyulwa emhlabeni futhi mhlawumbe nokuthambekela okuncane, kulula kakhulu ukubathethelela ngokubheka ukuthi bajabulisa kangakanani. Ngaphambi kokuba siqhubeke, ingabe ufuna ukwenza imali? ? Ukuqhubekela esihlokweni sethu sokufundwa kwezinkanyezi, bheka indatshana yethu yokuthi uceba kanjani ngokuya ngophawu lwakho lwe-zodiac. Manje buyela kusilinganiselo se-zodiac ...

Ama-Aries (Mashi 21st - Ephreli 19) Siza kokuthandwa kakhulu lapha. Ama-Aries abuswa yiMars angenye yezimpawu ezihlonishwa kakhulu zezinkanyezi. Bayazi ukuzijabulisa futhi ngokuvamile bafuna injabulo entsha.

Manje iningi labantu liya phesheya kwezilwandle ukuyozijabulisa. Ngenkathi ama-Aries enganamahloni eholidini, angathola ukuzidela kwawo ngokunethezeka ekhaya lawo. Ungamangali uma ama-Aries ekubiza futhi ehlasela ngendawo yokudlela entsha noma iklabhu esanda kuvulwa edolobheni ama-Aries kungenzeka ukuthi akekho emnyangweni wezemizwa.

Isimo Sakho Somoya Siza Ne-Fuse emfushane. Uma kukhona into ongayithandi, yikhombise ngokuthukuthela ngempela. Kepha kuyinani elincane okufanele ulikhokhe ucabanga ukuthi lisha futhi linokuzijabulisa kangakanani.

IPisces (Febhuwari 19 - Mashi 20) Sisondela kakhulu kulabo esibathandayo. Kepha lokho akusho ukuthi akufanele sigubhe amaPisces amahle. Uphawu lwethu lwesithathu oludume kakhulu lwe-zodiac lunobubele obumangalisayo, lunomusa futhi lumnene.

Ngokuyinhloko noma yini ongayifuna kumngane noma kumlingani othandana naye. Manje sekuvame ukubukwa njengabakhohliseka kancane futhi. Uthando lwakhe ngabantu abaseduze naye lungamphuphuthekisa ukuze abone amaqiniso athile.

Abantu abathembela kakhulu bavame ukuxhashazwa kuqala. Uma unomuntu ofana nenhlanzi empilweni yakho zama ukungamlimazi. Ububele bakho buza kahle uma udinga umngane eceleni kwakho.

I-Sagittarius (Novemba 22nd - Disemba 21) Uma kukhulunywa ngomuntu othanda ubumnandi, othokozisayo, nojabulisayo, iSagittarius ukubheja kwakho okuhle kakhulu. I-Sagittarius ephethwe yiJupiter yaziwa ngokuba namahlaya. Sonke sinezikhathi lapho sinezinto ezinhle l. ingasebenzisa i-augh.

Ngasikhathi sinye, iSagittarius yaziwa ngomusa wayo. Bayazidela kangangokuba kwesinye isikhathi kugcina konakele kubona. I-Sagittarius ivame ukwenza izithembiso abangakwazi ukuzigcina.

Ujwayele nje ukujabulisa abantu. Kungenye yezinto ezimbi ezithandwa kakhulu. Leo (Julayi 23rd - Agasti 22nd) Silapha! Uphawu lwethu oludume kakhulu lwe-zodiac.

Ibhubesi elibuswa yilanga liyimpilo yeqembu. Ngikholwe, bakwenze ngaleyo ndlela. Amabhubesi imvamisa angabantu abanempilo kakhulu ekamelweni.

Yile mandla egcina ubuciko babo buqhubeka. Amabhubesi ngokuvamile angabonakala enza umbukiso wabantu. Yingakho ubona abaningi babo bebhizinisi lezokukhangisa.

Bangaba ngabalingiswa abahle empilweni yangempela futhi. Ngenxa yokuthi bagxila ekujabuliseni abantu, uLeos uthathwa njengomuntu ozithandayo. Sengathi beheha ukunaka kwawo wonke umuntu.

Kepha lezo zinto ezimbi azibalulekile kangako uma ucabanga ukuthi zingahlekisa kanjani. Ake sithi abanankinga enkulu ukuthola umlingani. Imvamisa ziyakhanga.

Yebo ukufundwa kwezinkanyezi kuyahlanya kuyisihloko esidumile kulezi zinsuku, ngicabanga ukuthi ungafuna ukufunda kabanzi. Hhayi-ke, sinezimpendulo! Bheka indatshana yethu ku-Your Perfect Zodiac Match. Noma kuthiwani ngathi ngalawo Enza izinto zithakazelise ngokuhlola isitha sakho esibi kakhulu ngokuya ngophawu lwazo lwe-zodiac.

Khetha i-athikili. Funda kabanzi mayelana nesibonakaliso sakho se-zodiac ngokubheka kuzo zombili. Yisiphi isibonakaliso se-zodiac? Ingabe umangele ukuthi uthandwa kangakanani? Masikwenze lokhu emazwaneni angezansi.

Futhi ungakhohlwa ukubhalisela isiteshi sethu.

Ngabe u-2021 unyaka we-karma?

Yeka ukuthi lokhu kube unyaka onjani! Ngokuqinisekile ibicebe ngezifundo ezingokomoya nokuqonda okujulile. U-2019 njengonyaka we-12 Womhlaba Wonke wenzelwe uNkulunkulu ukuthi ikusize uphile ngokwangempela futhi ube neqiniso kuwe.25. 2021.

Iyiphi i-zodiac ezoshada ngo-2020?

AmaPisces (ngoFebhuwari 19 - Mashi 20)

Njengothando lwangempela lwe-izinkanyezi,2020nakanjani ube unyaka okhumbulekayo kuwe. Ngokusho kukaTripp, iPisces kungenzeka kakhulushadaonyakeni omusha ngenxa yokwesekwa okuvela kuSaturn noPluto. Ngakho umphumela lawa amaplanethiunayokuScorpiokuthandafana nakuwe.
17. 2019.

Ngabe izinkanyezi zibalulekile ebudlelwaneni?

Impendulo emfushane: Yebo no-cha. Ngakolunye uhlangothi,izimpawu zomgamu wezulukunganikeza amazwibela esimweni somuntu esiyisisekelo somuntu, izici zobuntu bakhe, izinkanuko, izintshisekelo, njll. Ngakolunye uhlangothi, ukwahlulela umuntu ngokususelwa kuphawu lwayo lokufunda izinkanyezi akukwaziswa neze, kungasaphathwa kangako uma kukhulunywa ngokuthola umlingani othandana naye.10. 2020.

Ingabe uthando lomshado ludinga ukufaniswa kwe-horoscope?

Ngesikhathi seKundliukufanisa,izinkanyezikomakoti nomkhwenyana bayafaniswa ukuthola ukuthi ngabeoshadileimpilo iyojabula futhi iphumelele. Uma amaphuzu ayi-18 noma ngaphezulufanisa, kwenza okuhleumshadofuthi uma ngabeukufanaangaphansi kwamaphoyinti ayi-18, bese kuthi i-umshadoayivunyelwe yiukufundwa kwezinkanyezi.14. 2017.

Yisiphi isibonakaliso esihlakaniphe kakhulu?

Kepha uma kukhulunywa ngobuhlakani,uphawu olunjanihas ubuchopho kakhulu? I-Aquarius neScorpio yizonaizimpawu ezihlakaniphile kunazo zonke zezinkanyezi, izazi zezinkanyezi zithi kodwa ngenxa yezizathu ezimbili ezihluke kakhulu. Labo abazalwa ngaphansi kwe-Aquariusuphawubabe namazinga aphakeme obuhlakani bokuhlaziya, obulinganiswa ngekhono lokuqonda kanye ne-IQ.27. 2017.

Yisiphi isibonakaliso se-zodiac esingaqondakali?

Ngoba iPisces iyisiphakamiso esincomeka kunazo zonkeizimpawu. Kusho ukuthini lokho, amaPisces, ukuthi uthathwa njengenye yeizimpawu eziyisimungulukweizinkanyezi, i- 'go-to schmuck' yama-gags, pranks kanye nokugconwa. Uyiukufundwa kwezinkanyeziwimp, lowo sonke esimazi 'njengozwela kakhulu' futhi 'okhathazeke kakhulu ngokomzwelo.'7 2020.

Ingabe kukhona izinkanyezi zamahhala zezimpawu zezinkanyezi?

Kunikezelwe ekunikezeni izinkanyezi zamahhala zothando ezivela nsuku zonke, masonto onke, ngenyanga, othandweni lwezinkanyezi zonyaka kanye nemibiko yokuhambisana kwezimpawu zezinkanyezi. Funda izinkanyezi zakho zothando zamahhala kanye nemibiko yokuhambisana nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu kuzo zonke izimpawu zezinkanyezi.

Ngabe i-horoscope yakho ihlobana kanjani neLove Life Life yakho?

Ngokuya ngokunyakaza kwangempela kwamaplanethi, i-horoscope yakho yothando izodlula ukuhambisana kwakho kwezinkanyezi nezinye izimpawu zezinkanyezi. Njengoba wazi, izimpawu ezi-12 ezihlukene ze-Zodiac zimelela izinhlobo ezahlukahlukene zamandla angokomoya.

Iyiphi i-horoscope yothando engcono kakhulu yango-2021?

Lezi zinkanyezi ezinothando zingasetshenziswa njengemihlahlandlela yonyaka ozayo ngezikhathi ezingcono zokuheha nokukhulisa ubudlelwano bothando. Khetha uphawu lwakho lwe-Sun (noma uphawu lwe-Ascendant) kwimenyu yokudonsela phansi noma kuhlu olungezansi lwe-Horoscope yakho yango-2021. Nanku unyaka omnandi, ojabulisayo, nempumelelo!